Những thẻ HTML cơ bản không thể thiếu khi xây dựng trang web

Xuất bản: Đã chỉnh sửa:
Những thẻ HTML cơ bản cần biết khi xây dựng trang web

Khi bắt đầu học lập trình web, HTML là nền tảng cơ bản mà bất kỳ lập trình viên nào cũng cần nắm vững. HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo ra cấu trúc và nội dung cho các trang web trên internet. Trong thế giới của HTML, các thẻ chính là công cụ chính để xác định cấu trúc và nội dung của một trang web.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những thẻ HTML cơ bản nhất mà bạn cần biết khi bắt đầu hành trình của mình trong lập trình web. Bằng cách nắm vững những thẻ này, bạn sẽ có thể xây dựng và tùy chỉnh các trang web đơn giản, tạo nền tảng cho việc khám phá sâu hơn về lập trình web. Hãy cùng bắt đầu!

1. <html> – Định nghĩa cấu trúc gốc của tài liệu HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Tiêu đề của trang</title>
</head>
<body>
  <!-- Nội dung trang web ở đây -->
</body>
</html>

2. <head> – Chứa các thông tin meta của trang

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Mô tả trang web của bạn ở đây">
  <meta name="keywords" content="từ khóa, liên quan, trang web">
  <title>Tiêu đề của trang</title>
</head>

3. <title> – Đặt tiêu đề của trang web

<title>Tiêu đề của trang</title>

4. <body> – Chứa nội dung hiển thị của trang web

<body>
  <h1>Chào mừng đến với trang web của tôi!</h1>
  <p>Xin chào, đây là một đoạn văn bản ví dụ.</p>
</body>

5. <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6> – Định nghĩa các tiêu đề

<h1>Đây là tiêu đề cấp 1</h1>
<h2>Đây là tiêu đề cấp 2</h2>

6. <p> – Định nghĩa đoạn văn bản

<p>Đây là một đoạn văn bản ví dụ.</p>

7. <a> – Định nghĩa một liên kết

<a href="http://example.com">Đây là một liên kết đến trang web khác</a>

8. <img> – Nhúng hình ảnh vào trang web

<img src="path/to/image.jpg" alt="Mô tả hình ảnh">

9. <ul><ol> – Định nghĩa danh sách

<ul>
  <li>Mục 1</li>
  <li>Mục 2</li>
  <li>Mục 3</li>
</ul>

<ol>
  <li>Mục 1</li>
  <li>Mục 2</li>
  <li>Mục 3</li>
</ol>

10. <table>, <tr>, <td> – Tạo bảng dữ liệu

<table>
  <tr>
    <td>Dữ liệu hàng 1, cột 1</td>
    <td>Dữ liệu hàng 1, cột 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Dữ liệu hàng 2, cột 1</td>
    <td>Dữ liệu hàng 2, cột 2</td>
  </tr>
</table>

11. <div><span> – Phân chia và nhóm nội dung

<div>
  <!-- Nội dung được nhóm trong một phần tử div -->
</div>

<span>Nội dung nhỏ</span>

12. <form> và các phần tử nhập liệu (<input>, <textarea>, <button>)

<form action="/submit-form" method="post">
  <label for="username">Tên người dùng:</label>
  <input type="text" id="username" name="username"><br>

  <label for="password">Mật khẩu:</label>
  <input type="password" id="password" name="password"><br>

  <label for="message">Tin nhắn:</label><br>
  <textarea id="message" name="message"></textarea><br>

  <button type="submit">Gửi</button>
</form>

Những thẻ HTML cơ bản này chỉ là bước đầu tiên trong hành trình của bạn để trở thành một nhà phát triển web thành thạo. Khi bạn tiếp tục học và thực hành, bạn sẽ khám phá ra rằng HTML cung cấp rất nhiều khả năng để tạo ra các trang web độc đáo và phức tạp hơn.

Hãy tiếp tục tìm hiểu về CSS để tạo ra giao diện đẹp mắt và responsive, và JavaScript để thêm tính năng tương tác động vào trang web của bạn. Đồng thời, đừng quên khám phá các thư viện và framework web như Bootstrap, React, và Vue.js để giúp bạn xây dựng trang web một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Hãy luôn tò mò và sẵn lòng thử nghiệm, vì việc học là một cuộc hành trình không bao giờ kết thúc. Chúc bạn thành công trên con đường trở thành một nhà phát triển web xuất sắc!

Có thể bạn quan tâm

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo

Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn hoặc chuyển sang một trình duyệt khác để tiếp tục!